ติดต่อหาเรา

THAI

NITTY(THAI HEAD MANAGER)
104/128 Bangchan khlongsamwa Bangkok, Thailand

Mobile: 0885477088
LINE ID: Nittykrab
EMAIL: agencynanainseoul@gamil.com

NANA'S OFFICIAL BANK ACCOUNT

BANGKOK BANK 926-0-28191-1 (KIL SANG LEE)
NONGHYUP BANK 312-0197-1942-31(LEE KILSANG/NANA IN SEOUL)

KOREA(GANGNAM)

NANA IN SEOUL
4f, Shinil bldg, 425, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

Tel: +82. 2. 3468.3896
Mobile: +82. 10. 4454. 0824
Fax: +82. 2. 564. 7740
Email: agencynanainseoul@gmail.com

KOREA(GWANGHWAMUN)

(Only for meeting)
20f, Gwanghwamun bldg, 149, Sejong-daero, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea

NANA'S OFFICIAL BANK ACCOUNT

BANGKOK BANK 926-0-28191-1 (KIL SANG LEE)
NONGHYUP BANK 312-0197-1942-31(LEE KILSANG/NANA IN SEOUL)

เอเจนท์ของเราคำเตือน

1 ) เอเจนท์ไม่สามารถให้โอนเงินมัดจำไปยังธนาคารอื่นๆนอกเหนือจากบัญชีหลักของ นานา
2) การจ่ายมัดจำของคุณจะมีผลเมื่อการจ่ายมัดจำโดยบัญชีหลักของนานาเท่านั้น.
ค้นหาเอเจนท์